PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA,  TERAPIA MAŁŻEŃSTW / PAR,  KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE,  PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ

Konsultacje psychologiczne
Osoba zgłaszająca się do gabinetu w pierwszej kolejności jest zapraszana na spotkanie konsultacyjno – diagnostyczne. Na spotkaniu tym omawiamy sytuację życiową i rozpoznajemy problemy, określamy oczekiwania wobec terapii i zmian w życiu klienta. Podejmujemy wspólnie decyzje dotyczące dalszej współpracy.

Na psychologiczną konsultację diagnostyczną zapraszam także osoby, które nie mają pewności, czy potrzebna jest im psychoterapia albo zastanawiają się nad wyborem formy i rodzaju psychoterapii. Przedstawiam różne możliwości i odpowiadam na ewentualne pytania czy wątpliwości.
Proces konsultacji psychologicznej może zająć od jednej do trzech sesji.

Czas trwania jednej sesji konsultacji psychologicznej to 45 minut.
Pomoc psychologiczna
W nagłych sytuacjach życiowych, różnego rodzaju kryzysach ludzie potrzebują wsparcia i podtrzymania emocjonalnego. Pomoc psychologiczna obejmuje także udzielanie konkretnych porad i wskazówek co do możliwości rozwiązania problemów i aktualnych trudności.

Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia indywidualna to spotkanie dwóch osób, osoby poszukującej pomocy (pacjenta/klienta) oraz osoby, która w oparciu o swe wykształcenie oraz własne doświadczenie życiowe takiej pomocy udziela (psychoterapeuta). W trakcie takich spotkań, poprzez relację z psychoterapeutą, pacjent/klient ma możliwość odreagowania emocjonalnego, poznania samego siebie – w tym źródeł swoich trudności oraz wewnętrznych zasobów – aktywnego ćwiczenia nowych form zachowania, np. radzenia sobie ze stresem czy wyzwaniami życiowymi. Psychoterapia indywidualna obejmuje zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań z terapeutą – w zależności od specyfiki zgłaszanych trudności i problemów oraz indywidualności klienta

Czas trwania jednej sesji psychoterapii indywidualnej to 45 minut.
Psychoterapia pary
Psychoterapia pary to spotkanie dwóch osób stanowiących parę (niekoniecznie będących małżeństwem) oraz psychoterapeuty. Osoby korzystające z psychoterapii pary mają możliwość indywidualnego oraz wspólnego zrozumienia tego co jest istotą kryzysu ich związku oraz z czego ten kryzys wynika. Ponadto osoby te mogą zadecydować, że potrzebują psychoterapii pary po to by:
zastanowić się wspólnie czy chcą dalej być ze sobą czy też nie;
rozstać się w sposób w miarę możliwości mało niszczący dla siebie i dla ewentualnych dzieci;
spróbować być razem ze sobą, być może jednak w inny sposób niż dotychczas.
Praca z parą skoncentrowana jest na rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów występujących w bliskich związkach. Terapeuta współpracuje z parą na wspólnych spotkaniach, które czasem są uzupełniane spotkaniami indywidualnymi.
Czas trwania jednej sesji psychoterapii pary to 90 minut.
Program CANDIS
CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.
Program obejmuje z reguły 10 sesji trwających 90 min. każda, które realizowane są w ciągu od 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą.

Program CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie.
Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie.
Podejście teoretyczne programu wykorzystuje metody o udokumentowanej w badaniach naukowych skuteczności. Są to: dialog motywujący opracowany przez amerykańskich psychologów Rollnick’a i Millera oraz koncepcje behawioralno - poznawcze.

Jako certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień odbyłam dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające mnie do prowadzenia programu CANDIS, który z powodzeniem realizuję w swojej praktyce terapeutycznej.
 
Realizacja: VERAKOM

Copyright © GABINET PSYCHOLOGICZNY IWONA BODZIONY - Nowy Sącz