Nazywam się Iwona Bodziony jestem psychologiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień,psychoterapeutą w procesie certyfikacji.

Oferuję Państwu profesjonalną pomoc psychologiczną .

Jestem wieloletnim praktykiem w dziedzinie psychoterapii, specjalizuję się w prowadzeniu psychoterapii osób dorosłych.
Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób doświadczających trudności w codziennym życiu, mających problemy w kontaktach społecznych, relacjach rodzinnych, cierpiących z powodu lęku, smutku, depresji, znajdujących się w sytuacji kryzysu (rozpad związku, żałoba, utrata pracy itp.).

Pracuję również z osobami z rodzin dysfunkcjonalnych, których urazy psychiczne z dzieciństwa mogą być Ľródłem różnorodnych trudności i cierpień w życiu dorosłym (DDA).
Prowadzę także psychoterapię osób po wydarzeniach traumatycznych, w tym związanych ze stratami prokreacyjnymi (poronienia, aborcje itp.)

Jako specjalista psychoterapii uzależnień prowadzę psychoterapię osób uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych ale także z uzależnieniami behawioralnymi ( uzależnienie od hazardu, Internetu, bulimia itp.)


Prowadzę również psychoterapię grupową i małżeńską, treningi psychologiczne oraz treningi rozwijające umiejętności ( np. radzenie sobie ze stresem, ze złością, budowanie poczucia własnej wartości itp.) Jestem szkoleniowcem w zakresie psychoterapii,treningu grupowego, terapii uzależnień. Jestem wykładowcą Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu a także wykładowcą i współpracownikiem Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie.

W swojej pracy stosuję metodę integracyjną pozwalającą korzystać z metod różnych podejść terapeutycznych w zależności od rodzaju problemu Klienta oraz jego osobowości i preferencji.

Pracuję pod superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, co daje gwarancje profesjonalnej i efektywnej terapii. Dbając o najwyższy standard swojej pracy psychoterapeutycznej stale uczestniczę w szkoleniach zawodowych, doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności w zakresie pracy psychologicznej, psychoterapeutycznej. Jestem wdzięczna moim nauczycielom za trud włożony w kształtowanie mojej osoby jako terapeuty. Jednak patrząc z perspektywy wielu lat pracy psychoterapeutycznej uważam, że moimi najcenniejszymi nauczycielami są moi pacjenci, którzy zechcieli podzielić się ze mną swoimi najgłębszymi lękami i pragnieniami i pozwolili wspólnie odbyć drogę do zdrowienia przy pomocy daru, jakim jest dar terapii.
Warto skorzystać z pomocy jeśli:
doświadczasz lęku
cierpisz na nerwicę, depresję
przeżywasz problemy emocjonalne
znajdujesz się w trudnej, kryzysowej sytuacji życiowej
masz trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z ludźmi
przeżywasz kryzys w związku małżeńskim, partnerskim, w rodzinie
zmagasz się z ciężkim, traumatycznym doświadczeniem
przeżywasz, rozstanie lub żałobę i mimo upływu czasu wciąż cierpisz
masz kłopot z alkoholem, innymi środkami psychoaktywnymi(leki,narkotyki, nikotyna)
masz problemy z odżywianiem ( bulimia), jesteś hazardzistą, nadużywasz Internetu
jesteś ciągle rozdrażniony lub poirytowany bez wyraźnej przyczyny
 
Realizacja: VERAKOM

Copyright © GABINET PSYCHOLOGICZNY IWONA BODZIONY - Nowy Sącz