Nazywam się Iwona Bodziony jestem psychologiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień oraz superwizorem terapii uzależnień wpisanym na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej terapii uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Posiadam także certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Oferuję Państwu profesjonalną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną .

Jestem wieloletnim praktykiem w dziedzinie psychoterapii, specjalizuję się w prowadzeniu psychoterapii osób dorosłych.
Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób doświadczających trudności w codziennym życiu, mających problemy w kontaktach społecznych, relacjach rodzinnych, cierpiących z powodu lęku, smutku, depresji, znajdujących się w sytuacji kryzysu (rozpad związku, żałoba, utrata pracy itp.).

Pracuję również z osobami z rodzin dysfunkcjonalnych, których urazy psychiczne z dzieciństwa mogą być źródłem różnorodnych trudności i cierpień w życiu dorosłym (DDA).
Prowadzę także psychoterapię osób po wydarzeniach traumatycznych, w tym związanych ze stratami prokreacyjnymi (poronienia, aborcje itp.)

Jako specjalista psychoterapii uzależnień prowadzę psychoterapię osób uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych ale także z uzależnieniami behawioralnymi ( uzależnienie od hazardu, Internetu, bulimia itp.)

Prowadzę również psychoterapię małżeńską /terapię par.

Jestem szkoleniowcem w zakresie psychoterapii, treningu grupowego, terapii uzależnień. Jako wykładowca współpracowałam bądź nadal współpracuję z Wyższą Szkołą Biznesu NLU w Nowym Sączu, Instytutem Psychologii Zdrowia w Warszawie , Małopolskim Ośrodkiem Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie, Krakowską Szkołą Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ .

W swojej pracy stosuję metodę integracyjną pozwalającą korzystać z metod różnych podejść terapeutycznych w zależności od rodzaju problemu Klienta oraz jego osobowości i preferencji.

Pracuję pod superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, co daje gwarancje profesjonalnej i efektywnej terapii. Dbając o najwyższy standard swojej pracy psychoterapeutycznej stale uczestniczę w szkoleniach zawodowych, doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności w zakresie pracy psychologicznej, psychoterapeutycznej. Jestem wdzięczna moim nauczycielom za trud włożony w kształtowanie mojej osoby jako terapeuty. Jednak patrząc z perspektywy wielu lat pracy psychoterapeutycznej uważam, że moimi najcenniejszymi nauczycielami są moi pacjenci, którzy zechcieli podzielić się ze mną swoimi najgłębszymi lękami i pragnieniami i pozwolili wspólnie odbyć drogę do zdrowienia przy pomocy daru, jakim jest dar terapii.

 
Realizacja: VERAKOM

Copyright © GABINET PSYCHOLOGICZNY IWONA BODZIONY - Nowy Sącz